Jak skutecznie dotrzeć do pokolenia Z w social mediach?

Jak skutecznie dotrzeć do pokolenia Z w social mediach?

Skuteczne docieranie do konkretnych grup odbiorców jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed markami promującymi się w social mediach. Określenie charakterystyki społeczności, z jaką chcemy nawiązać relację, pozostaje więc niezwykle istotne, a jej sprofilowanie może opierać się między innymi na wieku odbiorców. Jedną z najważniejszych grup, z którą warto zetknąć się w świecie mediów społecznościowych, jest zaś pokolenie Z. Należy ono do grup społecznych, których znaczenie dla medialnej komunikacji wzrosło dopiero niedawno – mimo to zetki błyskawicznie zaczynają podbijać sieć internetową.

Telefon w dłoni na tle budynków.

Kim są zetki i czym się wyróżniają?

Pokolenie Z, znane również jako zoomerzy, zetki, generacja Z, Post-Millenialsi czy pokolenie internetowe, to grupa ludzi urodzonych w latach od 1995 do 2012. Dorastali (i dorastają) oni w świecie technologii i są znani jako "generacja multitaskingu". Przede wszystkim charakteryzują się więc chęcią dzielenia się wiedzą w internecie, otwartością oraz bezpośredniością w komunikacji, a także dużym zapotrzebowaniem na kontakt z rówieśnikami. Często korzystają również z mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji.

Pokolenie Z (zetki, zoomerzy, Post-Millenialsi, generacja Z) – pokolenie osób urodzonych w latach 1995-2012, które jako pierwsze dorasta w pełni scyfryzowanym społeczeństwie, mając od najmłodszych lat dostęp do internetu czy social mediów.

Istnieją pewne cechy charakterystyczne, które często są przypisywane pokoleniu Z. Należą do nich między innymi:

 • przedsiębiorczość i wielkie plany na przyszłość,
 • korzystanie z internetu jako głównego źródła wiedzy oraz umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji,
 • chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w internecie,
 • otwartość i bezpośredniość w komunikacji,
 • duże zapotrzebowanie na kontakt oraz interakcje z rówieśnikami,
 • świadomość zagrożeń związanych z internetem,
 • ważność mediów społecznościowych jako narzędzia do dzielenia się informacjami,
 • brak obaw przed podróżowaniem i poznawaniem nowych ludzi.

Ludzie pracujący przy laptopach.

Zachowania pokolenia Z w social mediach

Generacja Z jest silnie zintegrowana z technologią i social mediami, przez co zoomerzy, znani jako "digital natives", spędzają dużo czasu w internecie, zwłaszcza na platformach społecznościowych. Już od najmłodszych lat mają oni dostęp do portali takich jak Facebook, Twitter czy Instagram i intensywnie z nich korzystają nawet w młodym wieku. Mimo że często miewają mieszane uczucia wobec social mediów, nie można zaprzeczyć, że mają one ogromne znaczenie w ich życiu. Wiąże się to również z określonymi zachowaniami oraz wyznawanymi przez zetki wartościami, którym wyraz dają one właśnie w mediach społecznościowych.

Wykorzystanie wartości pokolenia Z w prowadzeniu marki w social mediach

Ważną cechą członków pokolenia Z jest wyznawanie określonych wartości dotyczących szeroko rozumianych kwestii społecznych, które są dla nich niezwykle istotne na co dzień. Nietrudno więc domyślić się, że skupienie się na tych kwestiach w komunikacji biznesowej ma kluczowe znaczenie dla zyskania zaufania zoomerów. Możemy wyróżnić 4 najważniejsze obszary, które w przypadku pokolenia Z często przesądzają o jego zainteresowaniu marką.

 1. Tworzenie autentycznego wizerunku marki. Zetki cenią autentyczność, dlatego ważne jest, aby marka kierowała się przejrzystością i wiarygodnością w swoich działaniach. Skupienie się na wartościach, z jakimi identyfikuje się pokolenie Z, pomoże zbudować autentyczny oraz oczekiwany przez nie wizerunek.
 2. Skierowanie uwagi na działania proekologiczne. Pokolenie Z jest świadome problemów ekologicznych i oczekuje, że firmy będą podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przyjazne środowisku praktyki, takie jak redukcja odpadów, stawianie na odnawialne źródła energii czy recykling, mogą przyciągnąć uwagę oraz lojalność zetek.
 3. Promowanie równości i różnorodności. Otwartość, wspieranie równości oraz różnorodności w społeczeństwie to nieodłączna cecha Post-Millenialsów. Dobrą decyzją w ramach komunikacji marki w mediach społecznościowych jest zatem promowanie inkluzji, akceptacji, a także równych szans dla wszystkich.
 4. Angażowanie się w inicjatywy społeczne. Zoomerom zależy na zaangażowaniu w kwestie społeczne i uczynieniu świata lepszym miejscem. Jako marka warto więc brać udział w inicjatywach tego rodzaju, wspierając organizacje charytatywne, działając na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie i inspirując pokolenie Z do aktywności.

Strajk na ulicach.

Poprzez konsekwentne działania oparte na tych punktach marki mogą skutecznie wykorzystać wartości pokolenia Z w prowadzeniu swoich social mediów, aby skutecznie docierać do należących do niego odbiorców. Kreując autentyczny wizerunek, koncentrując uwagę na działaniach proekologicznych, promując równość i różnorodność oraz angażując się w inicjatywy społeczne, firmy mogą budować silne relacje z Post-Millenialsami, a także wpływać na ich decyzje zakupowe.

Udostępnij na: